^
Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
17.08.2023
Съобщение

В рубрика "Проекти и програми" е публикуван препис-извлечение на Протокол №2 - НПЗХУ/ 03.08.2023 г. за оценка и класиране на проекти по Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по национална програма за заетост на хората с увреждания

26.07.2023
Съобщение

В рубрика "Проекти и Програми" е публикуван препис-извлечение на  протокол № 2 – ССД/17.07.2023 г. за оценка и класиране на проектни предложения по Методика за финансиране на  проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на  хората с увреждания по чл. 46 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ)

26.07.2023
Съобщение

В рубрика „Проекти и програми“ е публикуван препис – извлечение на Протокол № 4 – СтН - 2/ 14.07.2023 г. За оценка и класиране на проектни предложения по методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от закона за хората с увреждания (ЗХУ)

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки:

    

Видео: