^
Република България
Начало>>Контакт>>

Контакт

Адрес:
1233 София
ул. Софроний Врачански № 104-106
тел. 02 931 80 95; 02 832 90 73
факс 02 832 41 62

email: ahu@mlsp.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ – АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
09.00 – 17.30
обедна почивка 12.30 – 13.00

РАБОТНО ВРЕМЕ – ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
09.00 – 17.30

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР - МИЛА ВУКОВА

тел.: 02/ 9318095, в.104
02/8329073, в.104
GSM: 0882/826 712
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПЕТЪК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.


Отваряне на картата на цял екран

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

1.Изнесено работно място - гр. Пловдив:

гр. Пловдив
бул. "Санкт Петербург" № 1

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР - ТЕОДОРА СИНДЖИРЛИЕВА

тел.: 032 / 62 25 07
GSM: 0882/826 714
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПЕТЪК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч.- 17.00 ч.


Отваряне на картата на цял екран
2. Изнесено работно място - гр. Стара Загора:

гр. Стара Загора
ул. "Стефан Караджа" № 8
Офис – П-3

СТАРШИ ИНСПЕКТОР - КАТЕРИНА АНГЕЛОВА

тел: 042/27 00 48 GSM:  0878 154 635

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: ПЕТЪК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. – 17.00 ч.


Отваряне на картата на цял екран


3.  Изнесено работно място - гр. Велико Търново:

гр. Велико Търново
пл. "Център" № 2, бл. 1, ет. 1, помещение № 7

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР - ДИМИТЪР НИКОВ

тел.: 062 /62 03 97
GSM: 0882/826 717
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПЕТЪК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.


Отваряне на картата на цял екран


4.  Изнесено работно място - гр. Монтана:

гр. Монтана
ул."Ал. Стамболийски" № 6, стая 609

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР -  НАТАЛИЯ ИВАНОВА

тел.: 096/312958
GSM: 0882/826 715
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПЕТЪК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.


Отваряне на картата на цял екран


5. Изнесено работно място - гр. Варна:

гр. Варна
ж.к. "Чайка", бл. 191, партер, офис № 2

СТАРШИ ИНСПЕКТОР - КЪНЧО ХРИСТОВ

тел.: 052/710401, GSM: 0882/ 826 713
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПЕТЪК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.


Отваряне на картата на цял екран

 


На основание чл.10, ал.4 от Наредбата за административното обслужване в случаите,
когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на
обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното
обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.