^
Република България
Начало>>Проект на нормативни актове>>

Проект на нормативни актове

Проект на Заповед за изменение на Националната програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания

Проект на Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване за получаване на финансиране от средствата на Агенцията за хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания

Проект на Приложение 2 - Бюджет на проектното предложение

Aнотация

Лице за контакт:

Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

ел. адрес: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване: 15.02.2023 г.

Срок за обсъждане: 17.03.2023 г.


Проект за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Лице за контакт:

Стефка Захариева, главен експерт в дирекция „Пълноправно включване на хората с увреждания“, Агенция за хората с увреждания,

тел.: 02/ 931 80 95, ел. поща: ahu@mlsp.government.bg

Дата на откриване:15.06.2021 г.

Дата на приключване:15.07.2021 г.

 


Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Мотиви

Формуляр за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, Приложение 1

Бюджет на конкурсното предложение, Приложение 2

Таблица за оценка на административното съответстви, Приложение 3

Декларация, Приложение 4

Лице за контакт:

г-жа Стефка Захариева, главен експерт,  Дирекция „ПВХУ“

ел. поща: ahu@mlsp.government.bg

Срок на обсъждане: от 08 юли 2019 г. до 07 август 2019г.

 

Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти.

Мотиви

Изисквания при попълване на бюджета

Формуляр - Приложение 1

Бюджет на проектно предложение - Приложение 2

Таблица за оценка на административното съответствие - Приложение 3

Декларация - Приложение 4

Европейски формат на автобиография - Приложение 5

Лице за контакт:

Тони Николова - гл. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg,  тел. за контакти: +359 2 9318095, + 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.

 

Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Мотиви

Формуляр - Приложение 1

Бюджет на конкурсното предложение - Приложение 2-3

Таблица за оценкана административното съответствие - Приложение 4

Декларация - Приложение 5А

Декларация - Приложение 5Б

Декларация - Приложение 6

Европейски формат на автобиография - Приложение 7

Лице за контакт:

Ива Ангелова - ст. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg, тел. за контакти: +359 2 9318095, + 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.

 

Методика за финансиране на целеви проектина специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от  закона за хората с увреждания

Мотиви

Формуляр - Приложение 1

Бюджет на проектно приложение - Приложение 2

Таблица за оценкана административното съответствие - Приложение 3

Структура и съдържание на инвестиционния бизнес проект - Приложение 4

Формуляр - Приложение 5

Бюджет на проектното предложение по глава трета от методиката - Приложение 6

Таблица за оценкана административното съответствие - Приложение 7

Декларация - Приложение 8

 

Справка за отразяване на становищата след обществена обсъждане

Лице за контакт:

Жасмина Петкова - гл. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg, тел. за контакти: +359 2 9318095, + 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.

 

Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Мотиви

Изисквания за попълване на формуляр

Изисквания за попълване на бюджета - приложение 2 на дейностите от първа група

Формуляр за кандидатстване - Приложение 1

Проектен бюджет - Приложение 2

Проект на бюджет - Приложение 3

Таблица за оценкана административното съответствие - Приложение 4

Декларация - Приложение 5

Европейски формат на автобиография - Приложение 6

Декларация - Приложение 7

Лице за контакт:

Теодора Спасова - ст. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg, тел. за контакти: +359 2 9318095, + 359 2 8329073

Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

За предложения и становища до 17.05.2019 г., включително.